ఈయన కృష్ణా జిలా కలెక్టర్, అహ్మద్ బాబు... జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ హోదా... జిల్లా మొత్తానికి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను శాసించే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్.... ఈయన కోరుకుంటే, ఏ పని అయినా క్షణాల్లో అయిపోతుంది... అయినా ఈయన ఎప్పుడు రూల్స్ తప్పరు... సామాన్యులు లాగే, రూల్స్ ఫాలో అవుతూ పర్సనల్ పనులు చేసుకుంటారు... దీనికి మరొక ఉదాహరణ, నిన్న విజయవాడ రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో, స్వయంగా తన కారు నడుపుకుంటూ వెళ్ళి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తెచ్చుకోవటం....

విషయంలోకి వెళ్తే, కృష్ణా కలెక్టర్ బాబు గురువారం రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమీషనర్ చేతులు మీదుగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అందుకున్నారు. కింది స్థాయి సిబ్బందికి రూల్స్ నిర్దేశించే కలెక్టర్, లైసెన్స్ కోసం రూల్ పాటించారు. స్వయంగా సొంత కారు నడుపుకుంటూ రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి వచ్చారు.

కలెక్టర్ స్వయంగా రవాణా శాఖ కార్యలయానికి రావటంతో, డీటీసీ మీరా ప్రసాద్ ఎదురేగి ఆహ్వానం పలికారు. రవాణా శాఖ పరంగా చేపట్టాల్సిన ప్రక్రియ అంతటనీ కలెక్టర్ స్వయంగా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత వెంటనే పీవీసీ కార్డ్ డైవింగ్ లైసెన్స్ ప్రింట్ తీసి కలెక్టర్ బాబుకు డీటీసీ అందజేశారు.

Advertisements